پایه هشتمحل تمرین هشتم علوم

جواب تمرین علوم هشتم-درس اول:مخلوط و جداسازی مواد

حل تمرین علوم هشتم|درس اول:مخلوط و جداسازی مواد

خود را بیازمایید صفحه 2

مواد زیر را به دو دستهٔ خالص و مخلوط دسته بندی کنید.

خالص مخلوط
مس(عنصر) سکه (آلیاژ : ترکیب چند فلز)
شکر(ترکیب) دوغ(مخلوط ناهمگن)

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

پرسش متن صفحه 2

حالت فیزیکی هر یک را مشخص کنید.

آجیل:جامد

آبلیمو:مایع

هوای درون بادکنم: گاز

هر کدام این مخلوط ها از چه اجزایی تشکیل شده اند؟

آجیل از انواع مغزها و دانه های خشک شده

بادکنک پر شده از انواع گازهای در هوا مثل اکسیژن ، کربن دی اکسید و…

آب لیمو از آب،اسید،اسانس لیمو،نمک و …

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعالیت صفحه 3

دو بشر انتخاب، و آنها را شماره گذاری کنید و در هر دو به مقدار یکسان آب بریزید.
در بشر شمارهٔ 1، یک قاشق خاک و در بشر شمارهٔ 2، یک قاشق نمک بریزید. محتویات بشرها را کاملاً هم بزنید. مشاهدات خود را بنویسید.

مشاهدات
الف) محتویات کدام بشر پس از هم زدن شفاف است؟ کدام کدر است؟

آب و نمک شفاف و آب و خاک کدر است.
ب) در برخی از مخلوط ها ذره های مواد تشکیل دهندهٔ مخلوط به طور یکنواخت در هم پراکنده اند. این نوع مخلوط ها را مخلوط همگن یا محلول می نامند.
کدام یک از مخلوط هایی که تهیه کرده اید، محلول و کدام مخلوط ناهمگن است؟ چرا؟

مخلوط آب و نمک مخلوط همگن(محلول) است زیرا به طور یکنواخت در هم حل شده است و جداکردنشان پس از حل شدن به سختی صورت می گیرد.

مخلوط آب و خاک هم مخلوط ناهمگن است زیرا به طور یکنواخت حل نشده و سوسپانسیون ایجاد می کند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فکرکنید صفحه 4

شکل زیر کدام ویژگی تعلیقه را نشان می دهد؟

سوسپانسیون مخلوط ناهمگنی است که ذرات جامد آن در مخلوط ته نشین می شوند .

و برای همین باید ابتدا مخلوط را تکان داد و سپس خورد.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعالیت صفحه 4

پنج بشر را شماره گذاری کنید و در هر یک از آنها 100 میلی لیتر آب بریزید.
در هر بشر به ترتیب 1 ، 2 ، 3 ، 4 و 5 گرم کات کبود بریزید و محتویات آن را به هم بزنید. چرا رنگ محلول ها با یکدیگر متفاوت است؟

زیرا مقدار حل شونده(کات کبود) در هریک متفاوت است و هرچه قدر بیشتر باشد محلول رنگ آبی پررنگ تری خواهد داشت.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

خود رابیازمایید صفحه 5

حالت فیزیکی هر یک از محلول های زیر را مشخص کنید.

سکه طلا: جامد در جامد  /     نوشابه: جامد در مایع و گاز در مایع     /  چای شیرین: جامد در مایع  /  هوای درون کپسول:گاز در گاز
حلال و حل شونده های هر یک را مشخص کنید و حالت آنها را بنویسید.

سکه طلا= آلیاژ فلزات طلا،نقره و مس / حلال:طلا / حل شونده:مس ونقره

نوشابه=  حلال :آب/ حل شونده: شکر و گاز کربن دی اکسید

چای شیرین= حلال: آب داغ /  حل شونده : شکر یا رنگ چای

هوای درون کپسول= حلال:نیتروژن / حل شونده: کربن دی اکسید و نیتروژن

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

پرسش متن صفحه 5

چه مقدار دیگر از این نمک را باید در آب بریزید و حل کنید تا دیگر نمک در آن حل نشود و در ته لیوان ته نشین شود؟

حدود 18 گرم

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

آزمایش کنید صفحه 5

در 100 میلی لیتر آب در دمای 30 سانتی گراد چه مقدار نمک خوراکی(سدیم کلرید) حل می شود؟ 40گرم

با انجام دادن آزمایش، درستی یا نادرستی پیش بینی خود را بررسی کنید.

حدود 39 گرم. با افزایش دما  ، حلالیت  سدیم کلرید افزایش می یابد.

ب)در 100 میلی لیتر آب در دمای 30 درجه سانتی گراد به جای نمک سدیم کلرید ، نمک پتاسیم نیترات بریزید. مقدار نمک حل شده را پیش بینی و آزمایش کنید. از آزمایش های بالا چه نتیجه ای می گیرید.

حدود 60 گرم . از آزمایش های بالا نتیجه می گیریم که حلالیت نمک به نوع نمک و دمای آب بستگی دارد.

مثلاً برای سدیم کلرید با افزایش دما ، حلالیت افزایش می یابد.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعالیت صفحه 5

الف) چند بشر کوچک بردارید و در هر یک 100 میلی لیتر آب بریزید و دمای آنها را به دمای داده شده در جدول برسانید.

ب) در هر بشر آنقدر نمک پتاسیم نیترات حل کنید تا دیگر حل نشود. مقدار نمک حل شده را در هر مورد در جدول زیر بنویسید.

دما(سلسیوس) 20 30 40 50
بیشترین مقدار مادۀ حل شونده (گرم) 30 45 65 88

پ) دما را روی محور افقی و مقدار مادهٔ حل شده را روی محور عمودی در نظر بگیرید و نمودار را رسم کنید.

 

ت) از این نمودار چه نتیجه ای می گیرید؟

حلالیت پتاسیم نیترات با افزایش دما افزایش می یابد.

ث) در دمای 45 درجه سانتی گراد چند گرم نمک در آب حل می شود؟ روی نمودار نشان دهید.

75 گرم

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 7

روغن های مایع مانند روغن زیتون چه مزیّتی نسبت به روغن های جامد دارند؟

روغن جامد مضرات زیادی دارد از جمله:

  • بیماری های قلبی  و عروقی را در جامعه به شدت افزایش  می دهد.
  • مانع از هضم چربی و باعث رسوب در رگ ها و سکته قلبی می شود.
  • چاقی و اضافه وزن

یکی از مهم ترین مزایای روغن میع نسبت به روغن جامد این است که روغن باید حالت مایع در بدن داشته بباشد تا هضم و جذب عالی داشته باشد و به همین دلیل است که روغن های جامد به خوبی هضم و جذب نمی شوند.

همچنین روغن‌های مایع مانع از جذب کلسترول توسط خون می‌شوند.  در صورتی که کلسترول خون بالا باشد، می‌تواند در رگ‌ها رسوب کرده و عوارض جدی را برای قلب در پی داشته باشد.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعالیت صفحه 7

الف)تکه ای از کاغذ پی اچ (PH) را به هریک از مواد زیر آغشته کنید.

 

لیمو : 3

شیر: 6

مایع ظرفشویی:8

آب پرتقال:4

ب) رنگ به دست آمده روی کاغذ پی اچ  (PH) را با الگوی زیر مقایسه و آن را به عدد تبدیل کنید.

 

پ)موادی که پی اچ آنها از هفت کمتر است، اسیدی اند. آنها را مشخص کنید.

شیر، لیمو ، آب پرتقال
ت) موادی که پی اچ آنها از هفت بیشتر است، خاصیت بازی دارند. مواد بازی بر خلاف اسید ها که ترش مزه اند، مزهٔ تلخ دارند. مواد بازی را بین نمونه های بالا مشخص کنید.

مایع ظرفشویی

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

گفت و گو کنید صفحه 8

در هر یک از تصویرهای زیر مشخص کنید هر وسیله چه اجزایی را از هم جدا می کند.

 

کاغذ صافی :  جامد را از مایع جدا می کند.

قیف جداکننذه: جدا کردن چندین مایع از هم با چگالی متفاوت

کمباین: جدا کردن دانه ها از ساقه محصولی در کشاورزی

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

گفت و گو کنید صفحه 8

در شکل های زیر برخی از دستگاه هایی که از آنها برای جداسازی استفاده می شود، نشان داده شده است. دربارهٔ کاربردهای آنها در کلاس گفت وگو کنید.

 

دستگاه تقطیر : برای جدا کردن چندین مایع با چگالی متفاوت از هم به کار می رود- گلاب گیری – تقطیر هوای مایع – تولید آب مقطر

دستگاه تصفیه آب: با داشتن صافی های مختلف املاح  و مواد داخل آب را جدا می کند.

دستگاه دیالیز: عمل جداسازی اوره و آمونیاک از خون را به کمک فیلتر دیالیز جدا می کند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فکرکنید صفحه 8

مخلوطی از ماسه و نمک در اختیار دارید. آزمایشی برای جداسازی آنها از یکدیگر پیشنهاد کنید و آن را انجام دهید.

ابتدا مخلوط مورد در نظر را در آب ریخته و به هم می زنیم . در این موقعیت نمک در آب حل شده اما ماسه سالم می ماند پس مخلوط ناهمگن را از صافی عبور داده تا ماسه از آن جدا شود. سپس نمک را از محلول آب و نمک باقی مانده با روش تقطیر جدا می کنیم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!