پایه نهمحل تمرین نهم علوم

جواب تمرین علوم نهم-درس یازدهم:گوناگونی جانداران

حل تمرین علوم نهم|درس یازدهم:گوناگونی جانداران

فعالیت صفحه 123

با در نظر گرفتن صفت های ظاهری، جانوران زیر را طبقه بندی و کلید دوراهی برای شناسایی آنها طراحی کنید.

پاسخ سوال می تواند متفاوت باشد زیرا می توان آن هارا براساس بال دار بودن یا نبودن،تعداد پا، سختی یا نرمی بدن و … تقسیم بندی کرد.

به عنوان مثال←

براساس اندازه:

6 پا⇐ زنبور ، مگس ، مورچه ، سوسک

8پا⇐ عقرب

پا ندارد⇐ کرم ، حلزون

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

خود را بیازمایید صفحه 123

امروزه در گروه بندی جانداران، افزون بر صفت های ظاهری، شباهت مولکول های تشکیل دهندهٔ یاخته ها را نیز بررسی می کنند. به نظر شما برای این منظور چه مولکولی مناسب است؟

ویژگی مولکول DNA (ماده وراثتی جانداران)

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

گفت و گو کنید صفحه 125

نظر خود را با ارائهٔ دلیل دربارهٔ درستی یا نادرستی عبارت زیر بیان کنید:
از گروه های بزرگ تر به گروه های کوچک تر، تفاوت های افراد بیشتر می شود؛ در حالی که شباهت های آنها کمتر می شود.

نادرست

هرچه گروه کوچکتر می شود شباهت ها بیشتر و تفاوت ها کمتر می شود.

در واقع هنگام دسته بندی اساس حذف کردن موجودات از گروه ها و کوچکتر کردن آن ها داشتن تفاوت های زیاد با اعضای دیگر گروه است.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

خودرابیازمایید صفحه 126

الف) مادهٔ وراثتی در یاخته برخی جانداران، درون پوششی قرار دارد و در نتیجه هسته تشکیل می شود.این جانداران را هو هسته ای (یوکاریوت 1) می نامند. در یاخته برخی جانداران، پوششی در اطراف مادهٔ وراثتی وجود ندارد و درنتیجه هسته تشکیل نمی شود .این جانداران را پیش هسته ای
(پروکاریوت 2) می نامند.براین اساس باکتری ها در کدام گروه قرار می گیرند؟ پروکاریوت
ب) باکتری ها دیواره یاخته ای دارند. این ویژگی، آنها را به کدام یک از سلسله های جانداران شبیه می کند؟

گیاهان

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعالیت صفحه 126

این باکتری ها را بر چه اساسی گروه بندی می کنید و براین اساس چه نام هایی به آنها می دهید؟

 

 • باکتری های مارپیچی(اسپریل)
 • باکتری های استوانه ای(باسیل)
 • باکتری های کروی(کوکسی)

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

جمع آوری اطلاعات صفحه 126

روی قوطی کنسرو مواد غذایی نوشته شده است:«قبل از مصرف به مدت 20 دقیقه آن را بجوشانید».با مراجعه به منابع معتبر، علت آن را پیدا کنید.

علت جوشاندن تن ماهی به نوعی باکتری کشنده برمیگردد. این باکتری خطرناک کلستردیوم بوتولنیوم نام دارد. که البته به تنهایی باعث بروز بیماری و مرگ نمی شود بلکه سمی که از تجمع آن ها تولید می شود بسیار خطرناک است و می تواند باعث مرگ شود.

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

پرسش متن صفحه 127

آیا می دانید جلبک ها را در چه سلسله ای قرار می دهند؟

سلسله آغازیان

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعالیت صفحه 127

این جلبک ها را بر چه اساسی گروه بندی می کنید و بر این اساس چه نام هایی به آنها می دهید؟

 

 • 1-جلبک قهوه ای
 • 2-جلبک قرمز
 • 3-جلبک سبز رنگ

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعالیت صفحه 128

آب های راکد محیط مناسبی برای رشد انواعی از آغازیان اند. نمونه هایی از این آب ها را در ظرف های کوچکی جمع آوری و روی هر ظرف مشخصاتی مانند محل و زمان نمونه برداری را یادداشت کنید. با استفاده از میکروسکوپ ( ابتدا با بزرگ نمایی کم و سپس زیاد) نمونه ها را با توجه به پرسش های زیر مشاهده کنید.
الف) آیا تک یاخته ای های سبزینه دار (کلروفیل 1دار) می بینید؟ بله یک سری جلبک سز و قهوه ای
ب) آیا انواع یکسانی در آب محل های متفاوت وجود دارد؟ خیر 
پ)اگر این جانداران متحرک اند؛ حرکت آنها چگونه است؟دارای پاهای کاذب سیتوپلاسمی / مژک و یا تاژک / سرخوردن روی مواد شیمیایی مترشحه از منافذ پوست خود

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

خود را بیازمایید صفحه 129

گاه شنیده می شود که ازقارچ ها به عنوان نوعی سبزی نام می برند. مثلاً می گویند «قارچ از سبزی هاست»
به نظر شما چرا این جمله نادرست است؟

زیرا سبزی ها نوعی از گیاهان از بخش یوکاریوت ها هستند این درحالی است که قارچ ها نه گیاه هستند و نه جانور و در واقع بخش دیگری از یوکاریوت ها هستند که تفاوت های زیادی با گیاه و جانور دارند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعالیت صفحه 129

با مراجعه به منابع معتبر مثال هایی ازاستفادهٔ باکتری ها، قارچ ها و آغازیان در صنعت غذایی، کشاورزی، محیط زیست و… جمع آوری و گزارش آن را در کلاس ارائه دهید. هر گروه می تواند بخشی از این کار را انجام دهد.

 • تولید شیر،سرکه، خیارشور و…  بااستفاده از باکتری ها(غذایی)
 • تولید دوغ کفیر با استفاده از قارچ ها(غذایی)
 • استفاده از نوعی باکتری ها برای افزایش جذب مواد در خاک توسط ریشه گیاهان(کشاورزی)
 • استفاده از باکتری ها برای کمک به تسریع از بین رفتن آلودگی نفتی در دریاها(محیط زیست)
 • استفاده از قارچ ها در غذا که حاوی مواد مفید فراوانی است(غذایی)
 • جایگزینی کود باقارچ ها(کشاورزی)
 • پاکسازی محیط زیست توسط نوعی از قارچ ها(محیط زیست)
 • استفاده غذایی از آغازیان که سرشار از آنتی اکسیدان هستند(غذایی)
 • کنترل آفت ها توسط نوعی آغازی(کشاورزی)
 • پاکسازی محیط زیست و آب ها توسط نوعی از آغازیان(محیط زیست)

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فکرکنید صفحه 130

چه ویژگی ای از ویروس ها آنها را شبیه جانداران می کند؟

توانایی تولید مثل

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعالیت صفحه 130

استفادهٔ مشترک از وسایل تیز و برنده مانند تیغ، از راه های انتقال ویروس ایدز است. با مراجعه به منابع معتبر، گزارشی دربارهٔ راه های دیگر انتقال ویروس ایدز، تهیه کنید و در کلاس ارائه دهید.

 • استفاده از سرنگ آلوده به ویروس ایدز
 • تماس جنسی با فرد آلوده
 • با بارداری ، زایمان و  شیر دادن  فرد آلوده این بیماری را به کودکش می تواند انتقال دهد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!