پایه ششمحل تمرین ششم علوم

جواب تمرین علوم ششم-درس یازدهم:شگفتی های برگ

حل تمرین علوم ششم|درس یازدهم:شگفتی های برگ

آزمایش کنید صفحه 80

1-مطابق شکل روی مقداری نشاسته، قطره قطره محلول یُد بریزید. مشاهدات خود را یادداشت کنید و در کلاس گزارش دهید.

نشاسته سیاه رنگ می شود.

 

2- برگی را در یک بشر کوچک بگذارید و آن قدر الکل روی آن بریزید تا روی آن را بپوشاند. حال این بشر را در یک بشر بزرگ تر بگذارید که تا نیمه از آب پر شده است. این بشر را آن قدر حرارت دهید که تمام رنگ سبز از برگ خارج شود و شما آن را در بشر کوچک ببینید. برگ را با احتیاط از بشر خارج کنید و آن را با آب بشویید؛ سپس برگ را در یک بشقاب بگذارید و محلول ید را روی آن بریزید. چه مشاهده میکنید؟

سیاه می شود که یعنی نشاسته در برگ وجود دارد.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فکرکنید صفحه 81

نتایج دو آزمایش قبل را که انجام داده اید، با یکدیگر مقایسه کنید. چه نتیجه ای می گیرید؟

نتیجه می گیریم که برای شناسایی نشاسته می توان از محلول ید استفاده کرد و همچنین در برگ نشاسته وجود دارد.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

جمع آوری اطلاعات صفحه 82

آیا می دانید در قسمتهای مختلف گیاهان کدام موادّ غذایی وجود دارند؟

در این مورد اطّلاعات جمع آوری و جدول زیر را کامل کنید:

دانه ی نشاسته دار  دانه ی روغن دار ساقه ی نشاسته دار میوه ی نشاسته دار میوه ی روغن دار
مثال 1 گندم تخمه ی آفتابگردان سیب زمینی موز نارگیل
مثال 2 برنج بادام زمینی خربزه زیتون

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

گفت و گو صفحه 82

به تصاویر زیر به دقّت نگاه کنید و درباره ی آنها با یکدیگر گفت وگو و نتیجه گیری کنید.

 

شمع پس از مصرف اکسیژن موجود در شیشه و تولید کربن دی اکسید دیگر نمی تواند روشن بماند و خاموش می شود.

گل پس از مصرف تمام کربن دی اکسید موجود در شیشه و تولید اکسیژن دیگر نمی تواند فتوسنتز کند و پژمرده می شود.

در نتیجه از شمع و گل همراه با هم در محیط شیشه ای بسته می توان استفاده کرد که شمع کربن دی اکسید تولید می کند ، گل از کربن دی اکسید تولیدی آن برای فتوسنتز استفاده می کند و اکسیژن تولید می کند ، شمع هم از اکسیژن برای تولید کربن دی اکسید استفاده می کند و همچنان این چرخه ادامه پیدا می کند که هم شمع زوشن می ماند و هم گل پژمرده نمی شود.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فکرکنید صفحه 82

گیاهان چگونه به کم کردن آلودگی هوا کمک می کنند؟

 می دانیم که گیاهان برای قتوسنتز نیاز به کربن دی اکسید دارند و پس از فتوسنتز اکسیژن تولید می کنند در نتیجه می توانند با مصرف کربن دی اکسید هوای آلوده و تبدیل آن به اکسیژن به کاهش آن کمک  کنند. پس بهتر هست تا می توانیم گیاه بکاریم و از آن ها به خوبی نگه داری نماییم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!