پایه ششمحل تمرین ششم علوم

جواب تمرین علوم ششم-درس دوم:سرگذشت دفتر من

حل تمرین علوم ششم|درس دوم:سرگذشت دفتر من

فکرکنید صفحه ی 8

در گذشته های دور برای ثبت و ذخیره ی اطّلاعات از نوشتن روی سنگ، چوب درختان و نقّاشی روی دیوار غارها استفاده می کردند. مزایا و معایب این روشها را بنویسید.

مزایا معایب
برای طولانی مدت ماندگار بودند. 

به شدت فراوان بودند و هرجایی می توانست آن هارا پیدا کرد.

مواد طبیعی اند که در نهایت به طبیعت باز می گردند و به آن ضرر نمی رساندند.

کنده کاری آن ها سخت و زمانبر بود. 

سنگ ها به مرور خرد می شدند و از بین می رفتند.

چوب درختان هم به مرور فرسوده و خراب می شد.

امکان فروریزش غار ها و از بین رفتن آن ها هم بود.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

جمع آوری اطلاعات صفحه 9

از موادّ طبیعی و مصنوعی محیط زندگی خود فهرستی تهیه کنید و به کلاس گزارش دهید.

ظبیعی مصنوعی
درخت – آب – باد – فلزات – خاک – میوه – برگ – گل ها کمد – قابلمه – سیم- دفتر – کاغذ – شیشه – پیتزا – نخ – پارچه

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

جمع آوری اطلاعات صفحه 10

در یک فعّالیت گروهی، درباره ی اینکه هریک از افراد و مراکز زیر چه استفاده هایی از کاغذ می کنند، اطّلاعات جمع آوری و نتایج را به صورت روزنامه ی دیواری به کلاس گزارش کنید.

الف)عکّاس                  ب)بانک               پ)دانش آموز

ت)خیّاط                      ث)مرغداری          ج)قنّاد

عکّاس : برای چاپ عکس

بانک : برای دسته چک ، چاپ رسید ، فرم های درخواست ایجاد حساب و ….

دانش آموز: در دفتر یا کلاسور برای نوشتن و کتاب برای یادگیری

خیّاط: برای کشیدن الگو

مرغداری: شانه ی تخم مرغ ها

قنّاد : برای جعبه ی شیرینی

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

گفت و گو صفحه 10

با توجّه به گزارش و اطلّاعاتی که جمع آوری کرده اید درباره ی چگونگی تبدیل چوب به کاغذ بحث و گفت وگو کنید.

۱- قطع کردن درختان
۲- حمل کردن درختان قطع شده به کارخانه
۳- کندن پوست درختان
۴- تبدیل درختان به تکه‌های ریز چوب و تهیه چیپس چوب
۵- از بین بردن رنگ زرد چوب و مخلوط چیپس چوب با آب و مواد شیمیایی
۶- خشک کردن خمیر کاغذ و تهیه کاغذ.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

پرسش متن صفحه 11

1- تغییرهای انجام شده در هریک از مرحله های (4) و (6) فیزیکی است یا شیمیایی؟

مرحله 4:فیزیکی

مرحله 6 :فیزیکی
2- خواصّ ظاهری چیپس چوب تولید شده در مرحله ی چهار را با خمیر تولید شده در مرحله ی پنج مقایسه کنید.

چیپس های چوب در مرحله ی چهار ذرات جامد و رزد رنگی هتسند در حالی که خمیر مرحله ی 5 حالت مای مانندی دارد و توسط تغییرات شیمیایی سفید رنگ شده است.

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

آزمایش کنید صفحه 12

مشاهدات خود را یادداشت کنید.

آزمایش 1

با اضافه کردن سرکه  و آب اکسیژنه ، محلول پتاسیم پرمنگنات (مخلوط بلور پتاسیم پرمنگنات در آب) ما بی رنگ میشود.(تغییر شیمیایی)

آزمایش 2

پس از 10 دقیقه مشاهدات خود را بنویسید.

مشاهده می کنیم که  کاغذ ها به مرور کم رنگ و کم رنگ تر می شوند تا به مرز بی رنگ بودن می رسند.

  • از این آزمایش ها چه نتیجه ای می گیرید؟

آب اکسیژنه ماده ای رنگ بر است و با انجام واکنش شیمیایی باعث از بین رفتن رنگ می شود.

و از آن در مرحله 5 تولید کاغذ برای رنگ بری استفاده می کنند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

پرسش متن صفحه 13

چند نوع کاغذ می شناسید؟ آنها را نام ببرید.

کاغذ گلاسه – کاغذ تحریر – مقوا – کاغذ روزنامه – کاغذ جلد – کاغذ فتوکپی

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

گفت و گو صفحه 13

مادّه ی به کار رفته در تهیه ی کاغذ علّت استفاده
پلاستیک افزایش شفافیت-وضوح سایه و رنگ- افزایش مقاومت آن در برابر  رطوبت- به عنوان پوشش در کاغذ های ضد آب
رنگ زیبایی و تولید کاغذ های رنگی
نشاسته افزایش مقاومت و کیفیت کاغذ
گاز کلر همانند آب اکسیژنه برای رنگ بری (مرحله 5)
گچ افزایش استحکام کاغذ – افزایش یکنواختی و مسطح بودن کاغذ

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعالیت صفحه 14

برای تهیه ی 200 جلد کتاب یا دفتر 500 برگی به طور تقریبی باید 3 اصله درخت قطع شود. تخمین بزنید:
چند درخت لازم است تا بتوان مصرف سالانه ی کاغذ دانش آموزان کلاس شما را تولید کرد؟

(برعهده ی دانش آموز)

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فکرکنید صفحه 14

قطع بیش از حدّ درختان جنگل به چرخه ی  روبه رو چه آسیبی خواهد زد؟

باعث کاهش میزان اکسیژن هوا شده . درنتیجه چرخه را قطع کرده و روز به روز از تعداد حیوانات کم می کند.
برای جلوگیری یا کاهش تأثیر قطع بی رویه ی درختان و تخریب جنگلها در زندگی جانداران چه راه هایی را پیشنهاد میکنید؟

  • بازیافت کاغذ های باطله مان
  • استفاده بهینه از کاغذ و صرفه جویی در مصرف آن
  • استفاده از کاغذ های بازیافت شده
  • بیشتر درخت بکاریم

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

جمع آوری اطلاعات صفحه 15

انسان ها همواره به دنبال یافتن راه های جدید برای تولید مواد گوناگون هستند. پژوهشگران به تازگی روشی برای تولید کاغذ از سنگ یافته اند. در این روش با استفاده از پودر کلسیم کربنات و پلاستیک، کاغذی جدید تهیه می کنند. این کاغذ با کاغذی که از چوب تهیه می شود تفاوت دارد. درباره ی تفاوت های این دو نوع کاغذ اطلاعات جمع آوری کنید.

کاغذ سنگ کاغذی ضد آب با استحکام بالاست. بافت این کاغذ به طوری است که در برابر پارگی به شدت مقاومت می کند. همچنین در برابر روغن آسیب پذیر نیست و روغن آن را از بین نمی برد. کاغذ سنگی هیچ گاه فرسوده و کهنه نمی شو و رنگ و بافت آن به مرور زمان های دراز تغییر نخواهد کرد.

و از سری معایب آن این است که ، کاغذ سنگی جذب آب ندارد بنابراین برای موارد بهداشتی مثل دستمال کاغذی کاربردی مناسب نخواهد بود.

همچنین، این کاغذ در برابر گرمای زیاد مقاوم نیست و شکل خود را از دست می دهد.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

کاوشگری صفحه 15

  • خواصّ ظاهری کاغذی را که تهیه کرده اید با کاغذ روزنامه مقایسه کنید.

کاغذ بازیافتی از کاغذ روزنامه مقاومت کمتری دارد و رنگ آن تیره تر است .

  • مقاومت کاغذ بازیافتی بیشتر است یا کاغذ تهیه شده از چوب

طبیعتاً کاغذ تهیه شده از چوب

  • بازیافت کاغذ چگونه سبب حفظ محیط زیست می شود؟

با بازیافت کاغذ ، میزان قطع درختان کم شده و درنتیجه منابع طبیعی کاهش نمی یابند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فکرکنید صفحه 16

1- مقاومت کیسه های نایلونی تهیه شده از بازیافت و کیسه های نایلونی تهیه شده از موادّ اصلی را مقایسه کنید.

مقاومت کیسه های نایلونی حاصل از بازیافت کمتر از کیسه های نایلونی تهیه شده از مواد اصلی می باشد.
2- چرا کیسه های نایلونی تهیه شده از موادّ بازیافتی را ضخیم تر درست می کنند؟

به دلیل این که مقاومت کیسه های بازیافتی کم تر از کیسه های تولید شده از مواد اصلی می باشد در نتیجه باید آن ها را ضخیم بسازند تا در هرشرایطی پاره نشوند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

گفت و گو صفحه 16

درباره ی مشکلات بازیافت کاغذهای نشان داده شده گفت و گو کنید.

 

کاغذ های رنگی دارای مواد رنگی هستند که کار بازیافت را سخت می کنند. همچنین کاغذ های بهداشتی مثل دستمال کاغذی استفاده شده و کاغذ های مواد غذایی مثل جعبه پیتزا ممکن است آعشته به موادی باشند که بازیافت را مشکل می کنند.

به کمک آنچه یاد گرفته اید، چه کارهایی را برای بازیافت کاغذ در خانه و مدرسه پیشنهاد می کنید؟

بهتر است این گونه کاغذ ها که مواد دیگری هم با آن ها قاتی شده را جداگانه و در سطل جداگانه ای قرار دهیم تا بازیافت راحت تر انجام شود. تا جایی که می توان در استفاده از کاغذ صرفه جویی کرد و حتما کاغذ های باطله را جمع آوری کرد و به مراکز بازیافت کاغذ تحویل داد.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

جمع آوری اطلاعات صفحه 16

درباره ی فعّالیت های خانه ی سلامت، میدان های تره بار و… محلّه و شهر خود در مورد بازیافت کاغذ، اطّلاعاتی را جمع آوری و گزارش کنید.

(برعهده ی دانش آموز)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!