جواب تمرین عربی هفتم- درس دوم، بخش اول

حل تمرین عربی هفتم| درس دوم، بخش اول

جواهرالکلام صفحه 31

1.هَلْ جَزاءُ الْحْسانِ إلا الاحْسانُ.

پاداش نیکی جز نیکی نیست.

2.اَلْمؤمِنُ قَليلُ الْكَلام كَثيرُ الْعمل.

مومن کم سخن و پرکار است.

3.سُکوتُ اللِّسان سَلامةُ الْانسان.

سکوت زبان سلامتی انسان است.

4.رُبَّ کَلامٍ جَوابُهُ السُّکوتُ.

چه بسا کلامی جوابش سکوت باشد.

5.اَلْوَقْتُ مِنَ الذَّهب.

زمان از جنس طلاست.

التمرین الاول صفحه 32

 

اَلتَّمْرينُ الثّاني صفحه 33

1.اَلْمَکتَبَةُ بَعیدَةٌ وَ الْمَدرَسَةُ قَریبةٌ.

کتابخانه دور است و مدرسه نزدیک است.

2. هَلْ هُنا أَشْجارُ الْعِنَبِ وَ الرُّمّانِ؟ لا.

آیا آنجا درختان انگور و انار وجود دارد؟ خیر

3. هَلْ في هٰذِهِ الْمَدينَةِ فُنْدُقٌ؟ نَعَم.

آیا در این شهر هتل وجود دارد؟ بله.

4. يا وَلَدانِ، أَ أَنتُما حاضِرانِ؟ نَعَم، نَحنُ حاضِرانِ.

ای دو پسر ، آیا شما حاضر هستید؟ بله ، ما حاضریم.

التمرین الثالث صفحه 34

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم- درس چهارم: قانون گذاری

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 17 1- تعیین کنید: با همفکری یکدیگر، مقرراتی برای کلاس …

error: Content is protected !!