پایه هفتمحل تمرین هفتم عربی

جواب تمرین عربی هفتم-درس دوم،بخش چهارم

حل تمرین عربی هفتم|درس دوم، بخش چهارم

الدرس الثانی (بخش چهارم)

الحکم النافعه صفحه 47

1.الاعْمالُ بِالنّيّاتِ.

کار ها به نیت هاست. (مفهوم: نیت کار مهم تر از انجام آن است)

2.عَلَيْكَ بِمُداراةِ النّاسِ

مدارا کردن با مردم بر تو واجب است.

3.حُسْنُ الْخُلُقِ نِصْفُ الدّينِ.

خوش اخلاقی نصف دین است.

4.اَلْجَنَّةُ تَحْتَ  اَقْدامِ الامَّهاتِ. 

بهشت زیر پای مادران است.

5.يَدُ اللهِ مَعَ الجماعَةِ.

دست خدا با جماعت است.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

بدانیم صفحه 49

مِنْ أَیْنَ أَنتَ؟ أنا مِن ایران.  اهل کجا هستی؟ اهل ایرانم.
مِنْ أَیْنَ أَنتِ؟ أنا مِن عراق.  اهل کجا هستی ؟ اهل عراقم.

عَلَیک بِالشُّکْرِ. تو باید تشکر کنی.

عَلَيکُنَّ بِمُداراةِ النّاسِ. بر تو مدارا کردن با مردم لازم است.(باید با مردم مدارا کنی)
عَلَیک بِالصَّبْرِ. باید صبر کنی (صبر داشته باشی).

عَلَيکُما بِحُبِّ الَْصدِقاءِ. باید دوستان خود را دوست داشته باشید.
عَلَيکُم بِالْحسانِ.  باید نیکی کنید

عَلَيکُم بِالْقُرآنِ. به قرآن مراجعه کنید.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

 اَلتَّمْرينُ الَْاوَّلُ صفحه 50

أَیْنَ البْقََرَةُ ؟ فی الحدیقة 

أَیْنَ الْبَیتانِ ؟ فوق الجبل

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

التمرين الثاني صفحه 50

1. أَیْنَ الْمَکتَبَةُ؟ عَلَی الْيَمينِ. كتابخانه كجاست؟  سمت راست
2. أَیْنَ الْبُسْتانُ؟ عَلَی الْيَسارِ. پارک کجاست ؟  سمت چپ
3. مِنْ أَيْنَ أَنتَ؟ أَنا مِنَ الْيَمَن.  اهل کجایی ؟ از یمن هستم.
4. أَیْنَ الْمِفْتاحُ؟ هُناكَ؛ عَلَی الْبابِ . کلید کجاست؟ آنجا ؛ روی در.
5. أَیْنَ مَدينةُ بَدرَة؟ قَريبَةٌ مِنْ إیلام. شهر بدره کجاست؟ نزدیک به ایلام

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

التمرین الثالت صفحه 51

با توجّه به تصوير به پرسش ها پاسخ کوتاه دهيد.

1. أَیْنَ الْوَلَدُ؟ أمامَ البَقَرة

پسر کجاست؟ روبروی گاو
2. أَیْنَ السَّیّارَةُ؟ جِنبِ الشِجِرِة / عَلَی الیَسارِ اَلـشَجَرة

ماشین کجاست ؟ کنار درخت / سمت راست درخت

3. أَیْنَ الرَّجُلُ؟ في السَّيارة

مرد کجاست؟ درون ماشین
٤. أَیْنَ الْمَرْأَةُ؟ خَلفَ مِنضَدَة

زن کجاست ؟ پشت میز
٥. ماذا عَلَی السَّیّارَةِ؟ الحِقيبِة

چه چیزی روی ماشین است؟ کیف

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!