پایه هفتمحل تمرین هفتم عربی

جواب تمرین عربی هفتم-درس دوم،بخش سوم

حل تمرین عربی هفتم|درس دوم،بخش سوم

الدرس الثانی (بخش سوم)

الکنز النصیحه صفحه 42

1.أفضلُ النّاسِ  أنْفَعُهُم لِلنّاسِ.

بهترین مردم ، سودمند ترین برای مردم است.

2.الخیر کَثيرٌ وَ فاعِلُهُ قَليلٌ. 

خیر و خوبی زیاد و انجام دهنده آن  کم است.

3.اَلْانسانُ عَبْدُ الْاحسان.

انسان بنده ی نیکی  کردن است.

4.بَلاءُ الْانسانِ في لِسانِهِ.

بلای انسان در زبانش است.

5.سَلامَةُ الْعَيْشِ فِي الْمُداراةِ.

سلامتی زندگی در مدارا کردن است.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

بدانیم صفحه 43

مَا اللُّغَةُ الرَّسميَّةُ في إيران؟ اَلْفارِسیَّةُ.  ⇐ زبان رسمی در ایران چیست؟ فارسی.
ماذا عَلَی الْمِنضَدَةِ؟ جَوّالُ أُمّي . ⇐ چه چیزی روی میز است؟ تلفن همراه مادرم. 
مَا حَوْلَ الْبَیتِ؟ عَمودٌ کَبیرٌ ⇐ چه چیزی اطراف خانه است؟یک ستون بزرگ.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

اَلتَّمْرينُ الَْاوَّلُ صفحه 44

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

اَلتَّمْرينُ الثّاني صفحه 45

ترجمه کنید.

1. ما هاتانِ؟ هاتانِ، هَديَّتانِ غاليَتانِ.
این دو چیست؟ این ها ، دو هدیه گران قیمت هستند.
2. ما هٰذِهِ؟ هٰذِهِ، جائِزَةٌ ذَهَبيَّةٌ لِلْفائِزِ الَْاوَّلِ.
این چیست؟ این، جایزه ی طلایی برای بنده ی اول است.
3. ماذا في تِلک السَّيّارَةِ الْکَبيرَةِ؟ حَقائِبُ الْمُسافِرينَ.

چه چیزی در آن ماشین بزرگ است؟ کیف و چمدان های مسافران.

اَلتَّمْرينُ الثّالِثُ  صفحه 45

متضادّ کلمات زير کدام است؟

حُسْن -رَخيصَة- کَثير -جالِس- جَماعَة- بَعيد

قَریب (نزدیک) بعید (دور)

قَليل (کم)کثیر (زیاد)

وَحْدَة (تنهایی)جماعة 
واقِف  (ایستاده)جالس (نشسته)

سوء (بدی)حسن (خوبی)

غاليَة (گران) ≠  رخیصه (ارزان)

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

اَلتَّمْرينُ الرّابِعُ صفحه 45

معادل مؤنّث هر کلمه را از ميان کلمات زیر پيدا کنيد و بنویسید.
اَلْبِنْت- اَلْبَنات -اَلْمَرْأَة -اَلنِّساء -هٰذِهِ- أَنتِ- هيَ- اَلُْخْت- هاتانِ- تِلْكَ

الرجل : المراة الولد : البنت الرجال:النساء الاولاد: البنات انتَ: انتِ
هذا:هذه ذلک:تلک هذان:هاتان الاخ:الاخت هو:هی

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!