جواب تمرین عربی هفتم-درس دوم،بخش سوم

حل تمرین عربی هفتم|درس دوم،بخش سوم

الدرس الثانی (بخش سوم)

الکنز النصیحه صفحه 42

1.أفضلُ النّاسِ  أنْفَعُهُم لِلنّاسِ.

بهترین مردم ، سودمند ترین برای مردم است.

2.الخیر کَثيرٌ وَ فاعِلُهُ قَليلٌ. 

خیر و خوبی زیاد و انجام دهنده آن  کم است.

3.اَلْانسانُ عَبْدُ الْاحسان.

انسان بنده ی نیکی  کردن است.

4.بَلاءُ الْانسانِ في لِسانِهِ.

بلای انسان در زبانش است.

5.سَلامَةُ الْعَيْشِ فِي الْمُداراةِ.

سلامتی زندگی در مدارا کردن است.

بدانیم صفحه 43

مَا اللُّغَةُ الرَّسميَّةُ في إيران؟ اَلْفارِسیَّةُ.  ⇐ زبان رسمی در ایران چیست؟ فارسی.
ماذا عَلَی الْمِنضَدَةِ؟ جَوّالُ أُمّي . ⇐ چه چیزی روی میز است؟ تلفن همراه مادرم. 
مَا حَوْلَ الْبَیتِ؟ عَمودٌ کَبیرٌ ⇐ چه چیزی اطراف خانه است؟یک ستون بزرگ.

اَلتَّمْرينُ الَْاوَّلُ صفحه 44

 

اَلتَّمْرينُ الثّاني صفحه 45

ترجمه کنید.

1. ما هاتانِ؟ هاتانِ، هَديَّتانِ غاليَتانِ.
این دو چیست؟ این ها ، دو هدیه گران قیمت هستند.
2. ما هٰذِهِ؟ هٰذِهِ، جائِزَةٌ ذَهَبيَّةٌ لِلْفائِزِ الَْاوَّلِ.
این چیست؟ این، جایزه ی طلایی برای بنده ی اول است.
3. ماذا في تِلک السَّيّارَةِ الْکَبيرَةِ؟ حَقائِبُ الْمُسافِرينَ.

چه چیزی در آن ماشین بزرگ است؟ کیف و چمدان های مسافران.

اَلتَّمْرينُ الثّالِثُ  صفحه 45

متضادّ کلمات زير کدام است؟

حُسْن -رَخيصَة- کَثير -جالِس- جَماعَة- بَعيد

قَریب (نزدیک) بعید (دور)

قَليل (کم)کثیر (زیاد)

وَحْدَة (تنهایی)جماعة 
واقِف  (ایستاده)جالس (نشسته)

سوء (بدی)حسن (خوبی)

غاليَة (گران) ≠  رخیصه (ارزان)

اَلتَّمْرينُ الرّابِعُ صفحه 45

معادل مؤنّث هر کلمه را از ميان کلمات زیر پيدا کنيد و بنویسید.
اَلْبِنْت- اَلْبَنات -اَلْمَرْأَة -اَلنِّساء -هٰذِهِ- أَنتِ- هيَ- اَلُْخْت- هاتانِ- تِلْكَ

الرجل : المراة الولد : البنت الرجال:النساء الاولاد: البنات انتَ: انتِ
هذا:هذه ذلک:تلک هذان:هاتان الاخ:الاخت هو:هی

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم- درس چهارم: قانون گذاری

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 17 1- تعیین کنید: با همفکری یکدیگر، مقرراتی برای کلاس …

error: Content is protected !!