دسته‌بندی نشده

جواب تمرین عربی هشتم-درس ششم

حل تمرین عربی هشتم|درس ششم

الدرس السادس

فِي السَّفَرِ صفحه 73

سافَرَتْ أُسرَةُ السَّيِّدِ فَتّاحيّ مِنْ کِرمان إلَی الْعِراقِ في قافِلَةِ الزُّوّارِ لِزيارَةِ الْمُدُنِ
الْمُقَدَّسَةِ: اَلنَّجَفِ الْشَرَفِ وَ کَربَلاءَ وَ الْکاظِميَّةِ وَ سامَرّاءَ.

خانواده آقای فتاحی از کرمان به عراق در کاروان زائران برای زیادت شهرهای مقدس : نجف اشرف ، کربلا ، کاظمیه و سامرا سفر کرد.
هُمْ سافَروا فِي الْمَرَّةِ الُْولیٰ باِلطّائِرَةِ وَ فِي الْمَرَّةِ الثّانيَةِ بِالْحافِلَةِ. اَلسَّيِّدُ فَتّاحيّ موَظَّفٌ وَ زَوجَتُهُ مُمَرِّضَةٌ. لِهٰذِهِ الْأُسْرَةِ سِتَّةُ أَولادٍ.

آنها بار اول با هواپیما و بار دوم با اتوبوس مسافرت کردند. آقای فتاحی کارمند و همسرش پرستار است. این خانواده 6 بچه دارند.

حِوارٌ بَينَ الْأُسْرَةِ

اَلسَّيِّدُ فَتّاحيّ: أَينَ تَذْهَبونَ يا أَولادي؟

آقای فتاحی : کجا می روید ای فرزندانم؟

الَْوَلاد :ُ نَذْهَبُ لِزيارَةِ مَرقَدِ الْإمامِ الْحُسَينِ

فرزندان: به زیارت مرقد امام حسین می رویم.

اَلسَّيِّدُ فَتّاحيّ: أَينَ تَذْهَبْنَ يا بَناتي؟

آقای فتاحی: ای دخترانم کجا می روید؟

اَلْبَناتُ: نَذْهَبُ مَعَ إِخْوَتِنا لِلزّيارَةِ.

دختران: همراه برادرانمان به زیارت می رویم.

أَحَدُ الَْولاد: أَينَ تَذهَبانِ يا أَبي وَ يا أُمّي؟

یکی از پسرها : ای پدر و ای مادر کجا می روید؟

الَوْالدُِ: نَذْهَبُ إِلَی الْمُستَوصَفِ.

پدر: به بیمار ستان می رویم.

مَنِ الْمَريضُ؟

چه کسی مریض است؟

أُمُّکُمْ تَشعُرُ بِالصُّداعِ.

مادرتان احساس سردرد می کند.

حِوارٌ فِي الْمُسْتَوْصَفِ

گفت و گو در بیمارستان

اَلطَّبيبُ: مَا اسْمُ الْمَريضِ؟

پزشک : اسم مریض چیست؟

اَلسَّيِّدُ فَتّاحيّ: السَّيِّدَةُ فاطِمَة.

آقای فتاحی : همسرم خانم فاطمه است.

اَلطَّبيبُ: ما بِكِ يا سَيِّدَةُ فاطِمَةُ؟

با تو چه شده است خانم فاطمه؟

 

اَلسَّيِّدَةُ فاطِمَةُ: أَشعُرُ بِالصُّداعِ.

خانم فاطمه: احساس سردرد می کنم.

کَمْ عُمْرُكِ؟

چند سالت است؟

أرَبعَونَ سَنَةً.

40 سال

أ ضَغْطُ الدَّمِ عِندَكِ أمَْ مَرَضُ السُّکرَِّ ؟

آیا فشار خون یا بیماری قند داری؟

أشَعُرُ بِالصُّداع فقََط.

فقط احساس سردرد می کنم.

أَکْتُبُ لَكِ وَصْفَةً.

برایت نسخه می نویسم.

ماذا تکَتبُُ فِي الوَْصْفَةِ؟

چه چیزی در نسخه می نویسی؟

اَلْحُبوبَ الْمُسَکِّنَةَ وَ الشَّرابَ.

قرص های مسکن و شربت.

کَيفَ ا لِسْتِفادَةُ مِنْها؟

استفاده از آن ها چه طور است؟

ثلَاثَةُ حُبوبٍ في کُلِّ يَومٍ:
صَباحاً وَ ظُهراً وَ مَساءً
وَ الشَّرابُ مَرَّ تَينِ في کُلِّ يَومٍ.3 قرص در هر روز : صبح ، ظهر و شبو شربت دو بار در هر روز استفاده کنید.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعل مضارع صفحه 75

 

1.يا رِجالُ، ماذا تَأْکُلونَ؟
نَأْکُلُ طَعامَ الْإفطارِ.

ای مردان، چه می خورید؟

غذای افطار می خوریم.

2.هلَْ تَعْرِفونَ هٰذَا الْمُجاهِدَ؟ 
نعََمْ؛ نَعْرِفُهُ. هوَ الشَّهيدُ موسَويٌّ.

آیا این مجاهد را می شناسید؟

بله،می شناسیم. او شهید موسوی است.

3.يا نِساءُ، ماذا تَأْکُلْنَ؟
نَأْکُلُ طَعامَ الْإفطارِ.

ای خانم  ها چه می خورید؟

غذای افطار می خوریم.

4.أَينَ تَقْرَأْنَ الْکِتابَ؟
نَقْرَأُهُ فِي الْمَکتَبَةِ.

کجا کتاب می خوانید؟

در کتابخانه کتاب می خوانیم.

1.أَيُّهَا الْوَلَدانِ، ماذا تَفْعَلانِ؟
نَلْعَبُ مَعاً.

ای پسران ، چه کار می کند؟

با همدیگر بازی می کنیم.

2.أَيَّتُهَا الْبِنتانِ، ماذا تَفْعَلانِ؟
نَرْجِعُ إلی بَيتِنا مَعاً.

ای دختران چه کار می کنید؟

با هم به خانه مان بر می گردیم.

3.أَيَّتُهَا الْاسُرَةُ، ماذا تَعْمَلونَ؟ 
نَزرَعُ في مَزرَعَتِنا.

ای  خانواده ، چه کار می کنید؟

در مزرعه مان کشاورزی می کنیم.

4.يا طِفلانِ، إلیٰ أَينَ تَذهَبانِ؟
نَذْهَبُ إلیٰ بَيتِ جَدَّتِنا.

ای کودکان به کجا می روید؟

به خانه مادربزرگمان می رویم.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فنّ ترجمه صفحه 78

 

1.لِماذا تَنْظُرُ إلَی الْبَعيدِ؟

لِأَنّي أبْحَثُ عَنْ هُدهُدٍ.

چرا به دور نگاه می کنی؟

زیرا به دنبال هد هد می گردم.

2.لِماذا تَکتُبانِ دَرْسَکُما خارِجَ الْغُرفَةِ؟
لِأَنَّ الْجَوَّ لَطیفٌ جِدّاً.

برای چه درستان را بیرون اتاق می نویسید؟

زیرا هوا بسیار خوب(دل انگیز) است.

3.لِماذا أنتُم مَسرورونَ؟
لِأَنَّنا ناجِحونَ فِي الْمُسابَقَةِ.

برای چه خوشحال هستید؟

زیرا ما در مسابقه برنده شده ایم.

4.لِماذا ذَهَبْتِ إلَی السّوقِ؟
ذَهَبْتُ لِشِراء خاتمٍَ ذَهَبيٍّ.

برای چه به بازار رفتی؟

برای خرید حلقه طلایی رفتم.

لِماذا لا تَکْتُبینَ واجِباتِكِ؟ 

برای چه تکالیفت را نمی نویسی؟
أَنتَ لا تَظْلِمُ النّاسَ.

تو به مردم ظلم نمی کنی.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

اَلتَّمْرينُ الَْاوَّلُ صفحه 79

با مراجعه به متن درس، جملۀ درست و نادرست را معلوم کنيد.

1.ما کَتَبَ الطَّبيبُ لِلسَّيِّدَةِ فاطِمَةَ حُبوباً فِي الْوَصفَةِ. غلط

پزشک برای خانم فاطمه قرص در نسخه ننوشت.
2 .سافَرَتْ أُسْرَةُ السَّيِّدِ فَتّاحيّ إلَی الْعِراقِ. صحیخ

خانواده آقای فتاحی به عراق سفر کردند.
3 .اَلسَّيِّدَةُ فاطِمَةُ في سِنِّ السَّبْعینَ. غلط

خانم فاطمه در سن 40 سالگی است.
4.هٰذِهِ الْسُرَةُ مِنْ إيرانشهر . غلط

این خانواده از ایرانشهر هستند.
5 .اَلسَّيِّدُ فَتّاحيّ حَدّادٌ.  غلط

آقای فتاحی آهنگر است.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

اَلتَّمْرينُ الثّاني صفحه 80

جمله های زير را با توجّه به تصوير ترجمه کنيد.

 

1.أَينَ تَذْهَبونَ؟
نَذْهَبُ فَوقَ الْجَبَلِ.

کجا می روید؟

به بالای کوه می رویم.

2.ماذا تَلْعَبْنَ؟
نَلْعَبُ کُرَةَ الْمِنْضَدَةِ.

چه چیزی بازی می کنید؟

تنیس روی میز بازی می کنیم.

3.يا بِنْتانِ، ماذا تَفْعَلانِ؟
نَأْخُذُ كِتابَينِ مِنَ الْمَكتَبَةِ.

ای دختران ، چه می کنید؟

دو کتاب از کتابخانه می گیریم.

4.يا وَلَدانِ، إلیٰ أَينَ سَتَذْهَبانِ؟
سَنَذْهَبُ إلَی النَّهْرِ بَعْدَ دقائِق.

ای دو پسر ، به کجا خواهید رفت؟

به رودخانه دقایقی بعد خواهیم رفت.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

اَلتَّمْرينُ الثّالِثُ صفحه 80

جمله های زير را ترجمه کنيد؛ سپس زير فعل های مضارع خط بکشيد.

1.إِنَّ اللهَ يَأمُرُ بِالْإحسانِ.

قطعا خدا به نیکی امر می کند.

2.أفَرَأيْتُمُ الْماءَ الَّذي تشَرَبونَ.

آیا نگاه کرده اید به آبی که می نوشید؟

3. أ أنتُم تَخْلُقونَهُ أمْ نَحنُ الْخالِقونَ.

آیا شما آن را آفریده اید یا ما آفریننده هستیم؟

4. أیها الْفَلّاحونَ، أ لا تَجْمَعونَ الْفَواکِهَ لِلْبَيعِ؟

ای کشاورزان، آیا میوه ها را برای فروش جمع نمی کنید؟

5.يا زَميلاتي ،إِلیٰ أَينَ تَذْهَبْنَ بَعْدَ  أُسبوعَینِ؟

ای همکلاسی هایم ، بعد از دو هفته  به کجا می روید؟

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

اَلتَّمْرينُ الرّابِعُ صفحه 81

تَکذِبانِ دروغ می گوييد لاتَکذِبانِ آن دو دروغ نمی گویند.
ما ندَِمْتُ پشيمان نشدم لا أنَدَمُ پشیمان نمی شوم.
ما حَزنِْتَ غمگين نشدی لا تحَْزَنُ غمگین نمی شوی
شََرحْتُنَّ شرح داديد ما شََرحْتُنَّ شرح ندادید.
تَخْدِمونَ خدمت می کنيد لا تَخْدِمونَ خدمت نمی کنید.
رَحِمْتُما رحم کرديد تَرْحَمانِ رحم می کنید.
عَمِلْنا کار کرديم سَوفَ نعَمْلَُ عمل خواهیم کرد.
فَرِحْتِ شاد شدی تَفْرحَينَ شاد می شوی.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

اَلتَّمْرينُ الْخامِسُ صفحه 82

گزينۀ مناسب را انتخاب کنيد.

1. أَ أَنتُم ……………………… مَلابسَِکمُ أمَْسِ؟

آیا دیروز لباس هایتان را ….؟

غَسَلْتُم

شستید

تَغسِلينَ

می شورید

2. أَيَّتُهَا الْبِنْتانِ، هَلْ ……………………… الطَّعامَ؟

ای دختران ، آیا غذا را …..؟

طَبَخْتَ

پختی

تطَبْخُانِ

می پزید

3. ماذا تَفعَلُ؟ ……………………… عَنْ مِفتاحِ الْغُرفَةِ.

چه کار میکنی؟  به دنبال کلید اتاق …..

أبَحثَُ

می گردم.

نبَحثَُ

می گردیم.

4. أَ تَفهَمْنَ الدَّرسَ؟ – نَعَم؛ ……………………… اَلدَّرسُ سَهلٌ.

آیا درس را می فهمید؟ بله درس آسان را ….

تَفهَمْنَ

می فهمید

نَفهَمُ

می فهمیم

٥. أَينَ تَذهَبونَ؟ ……………………… إلیٰ مُنَظَّمَةِ الْحَجِّ و الزّیارةِ.

کجا می روید؟ به سازمان حج و زیاره ….

أذَهبَُ

می روم

نذَهبَُ

می رویم

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

اَلتَّمْرينُ السّادِسُ صفحه 82

1. کمَ مَرَّةً سافرَتَ (سافرَتِ) إِلیٰ کَربَلاءَ؟

چند بار به کربلا مسافرت کردی؟

ثلاثه

سه بار

2. لِماذا تذَهَبُ (تَذهَبينَ) إِلیٰ مَکَّةَ؟

برای چه به مکه می روی؟

لِزیارة

برای زیارت

3. هَلْ تعَرِفُ (تَعرِفينَ) اللغَُّةَ العَْرَبيةََّ؟

أيا زبان عربی می دانی؟

نعم

بله

٤. کمَ عَدَدُ أفَرادِ أسُرَ تِكَ (أسُرَ تِكِ)؟

تعداد افراد خانواده ات چه قدر است؟

ثلاثه

سه

٥. ماذا في حَقيبَتِكَ (حَقيبَتِكِ)؟

چه چیزی در کیفت داری؟

الکتاب و الجوال

کتاب و گوشی همراه

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

نورُ السَّماءِ صفحه 83

بخوانيد و ترجمه کنيد.

1.لا أقولُ لَکُم عِنْدي خَزائِنُ اللهِ وَ لا أعْلَمُ الْغَيْبَ

من به شما نمی گویم گنجینه های خدا نزد من است و غیب را نمی دانم.

2.يَضْرِبُ اللهُ الْأمثالَ لِلنّاسِ وَ اللهُ بِکُلّ شَيءٍ عَليمٌ

خداوند مثال هایی را برای مردم می زند و خدا به هرچیزی داناست.

3.وَ اللهُ یَعْلَمُ وَ أنتُم لا تَعْلَمونَ

و خدا می داند و شما نمی دانید.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

اَلْقُرآنیّات صفحه 83

بخوانيد و ترجمه کنيد.

1 . مَن هيَ المَْرأه جاءَ اسْمُها فِي القُْرآنِ؟ وَ کَم مَرَّةً جاءَ اسْمُها؟

زنی که اسم آن در قرآن آمده است کیست؟ و چند بار اسم او آمده است؟

– هيَ مَريَمُ بِنتُ عِمران، جاءَ اسْمُها فِي القُْرآنِ ربَعاً وَ ثَلاثينَ  مَرَّةً.

او مریم پسر عمران است. اسم او 34 بار در قرآن آمده است.

2. ما هيَ الْایاتُ أَلاولَی التَّي نزََلتَْ عَلیَ النَّبيِّ؟

اولین آیاتی که بر پیامبر نازل شد چیست؟

اَلْياتُ الاولیٰ مِن سورَةِ«الْعَلَق».

آیات ابتدایی سوره علق

3. مَن هوَ أوَّلُ نَبيٍّ كَتَبَ بِالْقَلَمِ؟

اولین پیامبری که با مداد نوشت که بود؟

هوَ النَّبيُّ إدريسُ.

او پیامبر ادریس بود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!