پایه هشتمحل تمرین هشتم عربی

جواب تمرین عربی هشتم-درس دهم

حل تمرین عربی هشتم|درس دهم

الدرس العاشر

اَلْمَراقِدُ الدّینیَّةُ صفحه 128

مَرقَدُ الْإمامِ الْأَوَّل فِي النَّجَفِ الْأَشرَفِ؛

آزامگاه امام اول در نجف اشرف است،

وَ مَرقَدُ الْإمامِ الثّاني وَ الرّابِعِ وَ الْخامِسِ وَ السّادِسِ فِي الْبَقيعِ الشَّريفِ؛

و آرامگاه امام دوم ، چهارم، پنجم و ششم در بقیع شریف است.

وَ مَرقَدُ الْإمامِ الثّالِثِ في کَربَلاء؛

و آرامگاه  امام سوم در کربلا است.

وَ مَرقَدُ الْإمامِ السّابعِ وَ التاّسِع فِي الْکاظِميَّةِ؛

و آرامگاه اما هفتم و نهم در کاظمیه است.

وَ مَرقَدُ الْإمامِ الثّامِنِ في مَشهَدَ في مُحافَظَةِ خراسانَ الرَّضَويَّةِ؛

و آرامگاه امام هشتم در مشهد در استان خراسان رضوی است.

وَ مَرقَدُ الْإمامِ الْعاشِرِ وَ الْحادي عَشَر في سامَرّاء؛َ

و آرامگاه امام دهم و یازدهم در سامرا است.

وَ الْإمامُ الثّانيَ عَشَرَ حَيٌّ غائِبٌ عَنِ النَّظَرِ.

و امام دوازدهم زندگی غایب از نظری دارد.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

اَلتَّمْرينُ الَْاوَّلُ صفحه 130

1. لِلْفائِزِ …………………… جائِزَةٌ ذَهَبيَّة .

برای برنده … جایزه طلایی است.

الْأَوَّل

اول

الرّابِعِ

چهارم

2. اَلشَّهرُ ………………………….. فِي السَّنَةِ شَهْرُ بَهمَن .

ماه … در سال ماه بهمن است.

الْحاديَ عَشَرَ

یازدهم

الثّانيَ عَشَرَ

دوازدهم

3. اَلْفَصلُ الثّالِثُ فِي السَّنَةِ، فَصْلُ……………………… .

فصل سوم در سال فصل ….

الرَّبيع

بهار

الْخَريفِ

پاییز

4. اَلْيَومُ السّادِسُ فِي الْسُبوعِ يَومُ …………………… .

روز ششم در هفته روز …

الأحَدِ

یکشنبه

الْخَميسِ

پنج شنبه

5. نَحنُ في هٰذِهِ السَّنَةِ فِي الصَّفِّ ………………… .

ما امسال در کلاس …. هستیم.

الثّامِنِ

هشتم

السّابِعِ

هفتم

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

اَلتَّمْرينُ الثّاني صفحه 131

جملۀ زير را ترجمه کنيد.

اَلْفاکِهَةُ الُْولیٰ رُمّانٌ وَ الثّانيَةُ عِنَبٌ وَ الثّالِثَةُ تُفّاحٌ وَ الرّابِعَةُ مَوزٌ وَ الْخامِسَةُ بُرتُقالٌ وَ السّادِسَةُ تَمْرٌ.

میوه اول انار و دومی انگور و سومی سیب و چهارمی موز و پنجمی پرتقال و ششمی خرما می باشد.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

اَلتَّمْرينُ الثّالِثُ صفحه 131

هر توضيح را به کلمۀ مربوط به آن وصل کنيد.

1. لُغَةٌ عالَميَّةٌ في مُنَظَّمَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ:1

زبان جهانی در سازمان ملل متحده

اَلْمُعْجَم 3

لغت نامه

٢. فَصْلُ الْأَزهارِ وَ بِدايَةُ فُصولِ السَّنَةِ :2

فصل گل ها و شروع فصول سال

اَلْعَرَبيَّة1

عربی

٣. کِتابٌ يَشْرَحُ مَعانيَ الْکَلِماتِ: 3

کتابی که معنی کلمات را شرح می دهد.

اَلرَّبيع2

بهار

٤. قَطَراتٌ جاريَةٌ مِنَ الْعَيْنَينِ: 4

قطرات جاری از چشم ها

اَلْمَسجد 5
٥. مَکانُ الصَّلاةِ عِنْدَ الْمُسلِمينَ: 5

مکان نماز نزد مسلمانان

اَلدُّموع 4

اشک ها

٦. طَعامٌ نَأْکُلُهُ فِي الصَّباحِ: 6

غذایی که در صبح می خوریم.

اَلسَّنَة 8

سال

٧. مَکانٌ لِفَحصِ الْمَرضیٰ: 7

مکان برای معاینه مریض ها

اَلْفَطور 6

صبحانه

٨. اِثْناعَشَرَ شَهْراً: 8

12 ماه 

الَمُْستوَصَف 7

بیمارستان

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

اَلتَّمْرينُ الرّابِعُ صفحه 132

جمله های هماهنگ عربی و فارسی را به هم وصل کنيد.

خَيرُ الْامورِ أوسَطُها. 1

بهترین کار ها میانه روی آن هاست.

تن آدمی شریف است به جان آدمیتّ
نه همين لباس زیباست نشان آدمیّت5
سُکوتُ اللسَانِ سَلامَةُ الْإِنسانِ. 2

سکوت زبان سلامتی انسان است.

عالم بی عمل به چه مانَد؟ به زنبور بی عسل. 3
الَعْالمُِ بلاعَمَلٍ کَالشَّجَرِ بلا ثَمَرٍ. 3

عالم بدون عمل مانند درخت بدون میوه است.

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد؛
نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد.4
مَنْ زرَعََ العْدُْوانَ حَصَدَ الْخُسْرانَ. 4

کسی که دشمنی بکارد زیان درو می کند.

اندازه نگه دار که اندازه نکوست؛
هم لايق دشمن است و هم لايق دوست. 1
زينَةُ الْباطِنِ خَيْرٌ مِنْ زينَةِ الظّاهِرِ.  5

زیبایی درون بهتر از زیبایی ظاهر است.

زبان سرخ سرسبز می دهد بر باد. 2

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

اَلتَّمْرينُ الْخامِسُ صفحه 133

عقربه های هر ساعت را رسم کنيد

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!