پایه نهمحل تمرین نهم انگلیسی

جواب تمرین زبان انگلیسی نهم- Lesson2: Travel

زبان انگلیسی نهم: Find it صفحه 37

 

 

زبان انگلیسی نهم: Tell Your Classmates صفحه 37

 

 .Tell your classmates five activities you guess your family members are doing now

.I guess my mom is sleeping now

.I guess my father is watching tv

.I guess my sister is playing game

.I guess my brother is doing his homework

 

زبان انگلیسی نهم: Listening, Reading, Writing صفحه 40

Read the following questions on card (A)
Then ask your classmates and write their answers on card (B)

 

 

 

زبان انگلیسی نهم: Review 1 صفحه 42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!